Skip to content

คุณธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ สร้างคน พัฒนาเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน

หากจะมีใครสักคนที่ควรค่าแก่การยอมรับนับถือ เราอาจมีมาตรวัดในใจอยู่แล้วว่าเขาคนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม เขาคนนั้นจะต้องมีแนวความคิดที่น่าสนใจและสามารถแปรเปลี่ยนแนวความคิดนั้นออกมาเป็นรูปธรรมและส่งผลบวกต่อสังคมและชุมชนได้ คนเช่นนี้จึงควรค่าแก่การยอมรับนับถืออย่างไม่ต้องสงสัย เฉกเช่นบุคคลต้นแบบในวันนี้ที่มีแนวความคิดที่แตกต่างแต่น่าสนใจ สามารถทำออกมาได้จริงและยังประโยชน์ให้แก่ชุมชน บทความนี้เราอยากจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับชายผู้เป็นคนต้นแบบและกรอบความคิดแหวกแนวอันน่าทึ่ง หากพร้อมแล้วเราไปทำความรู้จักและเรียนรู้แนวความคิดดี ๆ ไปด้วยกัน

นายกเทศมนตรีนักพัฒนากับแนวความคิดที่จะพัฒนาเพื่อชุมชน

นายกปู หรือในชื่อจริงคือ คุณธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์ คือคนต้นแบบที่เราอยากให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักกันในวันนี้ ในปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวัยเด็กของท่านเกิดในครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นครูในขณะที่คุณแม่เป็นหัวหน้าสถานีอนามัยจึงทำให้นายกปูเติบโตมาพร้อมกับการถูกปลูกฝังให้ต้องช่วยเหลืองานต่าง ๆ แก่ชาวบ้านมาตั้งแต่เด็กและเติบโตมาท่ามกลางชุมชนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงทั้งเรื่องของการศึกษาและบริการด้านการแพทย์อย่างเพียงพอ ด้วยการปลูกฝังและสภาพแวดล้อมเช่นนี้จึงหล่อหลอมให้นายกปูมีความต้องการที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมในภายภาคหน้า

นายกปูจบการศึกษาระดับมัธยมที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศและเข้าศึกษาต่อทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสงขลา ก่อนจะย้ายไปที่วิทยาเขตโคราช ซึ่งอุปนิสัยของนายกปูในวัยเรียนคือเป็นคนชอบมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงจึงเป็นแต้มต่อที่ทำให้นายกปูเป็นที่รู้จักของคนมากหน้าหลายตาอีกทั้งอุปนิสัยรักการเรียนรู้จึงทำให้นายกปูมีแนวความคิดที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ในช่วงปี 2537 รัฐบาลได้ยกสถานะสภาตำบลขึ้นมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล และในปี 2538ญาติของนายกปูได้ชักชวนให้นายกปูเข้ามาช่วยงานซึ่งตั้งแต่ปี 2538-2542 นายกปูได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองนายก ก่อนจะก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองปากพูนจนถึงปัจจุบันด้วยแนวความคิดที่ต้องการจะหยิบยื่นโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสเพราะเห็นความลำบากของคนเหล่านี้มาตั้งแต่เด็กนั่นเอง

ความคิดแหวกแนวสู่การพัฒนาชุมชนอย่างเห็นเป็นรูปธรรม

นายกปูเล่าว่าในช่วงที่มีการณรงค์ 5 ส. นั้น ทางนายกปูได้คิดหักมุมแนวทาง 5 ส.จนแตกต่างจากที่อื่น โดย 5 ส.ของนายกปูมีสาระดังนี้

– สกปรก: เพราะสีชุดข้าราชการเป็นสีกากีอันมีความหมายว่าฝุ่นซึ่งหมายถึงข้าราชการจะต้องทำตัวคลุกฝุ่นพร้อมที่จะช่วยเหลือชาวบ้านเสมอ

– ส้นตีน: ส้นเท้าเป็นส่วนเดียวในร่างกายที่ต้องแบกรับน้ำหนักตัว ซึ่งหมายถึงข้าราชการจะต้องพร้อมแบกรับภาระเพื่อสังคม

– ส้วม: ส้วมคือสิ่งที่ใช้ระบายความทุกข์อันหมายถึงข้าราชการจะต้องเป็นที่ระบายความทุกข์ให้แก่ประชาชน

– เสือก: ข้าราชการต้องพร้อมที่จะลงไปหาปัญหา หาข้อมูลของประชาชนไปเก็บสำรวจข้อมูลในทุกด้านของชาวบ้านเพื่อนำมาเป็นแหล่งอ้างอิงในการทำงานพัฒนาชุมชน

– สังคัง: ธรรมชาติของโรคนี้จะสร้างความคันที่ทำให้เกาได้ตรงจุด ข้าราชการจะต้องแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ตรงจุดและอีกนัยหนึ่งจะหมายถึงสังฆังที่หมายถึงสงฆ์จึงต้องทำหน้าที่เผยแพร่เรื่องราวในด้านดี ๆ ให้แก่ประชาชน

ด้วยชุดความคิดเช่นนี้เองที่ทำให้การทำงานของนายกปูออกมาเป็นรูปธรรมและพัฒนาชุมชนไปในหลายมิติ

แนวความคิดในการพัฒนาเด็กคืออีกหนึ่งด้านที่น่าสนใจของนายกปู

นายกปูมีความเชื่ออยู่เสมอว่าไม่มีเด็กที่พัฒนาไม่ได้มีแต่การเรียนการสอนที่ไม่พัฒนาเพราะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา IQ เพียงอย่างเดียว สำหรับนายกปูนั้นเด็กควรจะได้รับการปลูกฝังและพัฒนาไปที่ชุดความคิดหรือ Mind Set มากกว่า เพราะการพัฒนา Mind Set จะทำให้เด็กสามารถนำชุดความคิดที่ถูกปลูกฝังไว้นี้ไปใช้แก้ปัญหาในอนาคตได้ ซึ่งแนวทาการพัฒนา Mind set นั้นนายกปูเริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาในช่วงตั้งครรภ์ทั้งในเรื่องของอาหาร การดำรงชีวิตภายใต้แนวความคิด 3 อย่างคือการใช้ตรรกะศาสตร์ จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์มาผสมผสานกัน

วิถีชุมชน ไอเดียนวัตกรรม และการสื่อสาร นำท่องเที่ยว กุญแจสำคัญของความสำเร็จ

ด้วยความที่ชอบสำรวจทั้งวิถีชาวบ้านและจุดต่าง ๆ ทั่วปากพูนจึงทำให้นายกปูรู้ข้อดีของจุดต่าง ๆ ที่ได้ทำการสำรวจมาและด้วยอุปนิสัยที่ชอบเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันประกอบกับต้องการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวในปากพูนทำให้นายกปูริเริ่มที่จะทำการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแต่ไม่ใช้การท่องเที่ยวนำซึ่งในช่วงนำร่องช่วงปี 2551-2554 นายกปูสามารถนำนักท่องเที่ยวจากที่อื่นให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ถึง 4 หมื่นคนเลยทีเดียว

แนวความคิดสุดแหวกแนวในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยไม่ใช้การท่องเที่ยวนี้นายกปูเน้นที่จะขายวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทรัพยากรทางธรรมชาติ รวมถึงของดีในด้านต่าง ๆของตัวจังหวัดเป็นจุดขายสำคัญเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของดีในด้านต่าง ๆ รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจ โดยนายกปูเน้นการเดินสายบรรยายและขายไอเดียให้กับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ เช่นการขายไอเดียให้แก่ สสส. เพื่อให้ทุกคนมาดูงาน ดูแนวความคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่ใช้การท่องเที่ยวนำนี้ให้แก่ตัวแทนชุมชนต่าง ๆ ซึ่งจุดมุ่งหมายหลักคือการส่งต่อแนวความคิดเพื่อให้พวกเขากลับไปปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับชุมชนของพวกเขาในขณะเดียวกันคณะดูงานแต่ละคณะที่เข้ามานั้นก็มาพร้อมเม็ดเงินที่ผันกลับมาสู่ชุมชนและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนไม่น้อยทีเดียว

การตลาดนำการผลิตและบริการ คือ กลยุทธสำคัญในการสร้างรายได้ให้ชุมชน

นายกปูกล่าวว่าจุดอ่อนของหน่วยงานราชการคือการทำการตลาด สำหรับความสำเร็จของนายกปูอยู่ที่การรู้จักการขายหรือก็คือการทำการตลาดนั่นเอง โดยนายกปูกล่าวว่าก่อนที่เราจะเสนอขายอะไรให้แก่ผู้ที่สนใจ เราต้องสร้างคุณค่าก่อนเสมอแล้วมูลค่าก็จะตามมาเอง เราต้องขายศรัทธาให้แก่ผู้ที่สนใจ สร้างสายสัมพันธ์และส่งต่อน้ำใจให้แก่ผู้ที่สนใจแล้วเราจะสามารถขายของได้เหมือนอย่างที่นายกปูทำสำเร็จกับการพัฒนาการท่องเที่ยวมาแล้ว

สำหรับโครงการในอนาคตตอนนี้นายกปูผลักดันโครงการ Feel Good Market เพื่อพัฒนาชุมชนโดยการนำการตลาดมาใช้เต็มรูปแบบภายใต้แนวความคิดการระเบิดความต้องการจากภายใน โดยโครงการนี้นายกปูได้ใช้ศักยภาพในด้านความคิดของกลุ่ม LGBT ในพื้นที่ให้มาเป็นคณะทำงานซึ่งกระแสตอบรับของโครงการนี้เป็นไปในทิศทางที่ดี

อีกหนึ่งโครงการคือ Smart City ที่จะพัฒนาแอปพลิเคชั่นแนะนำจุด Check point ที่เป็นของดีประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาเพื่อการใช้งานจริง

มุมมองที่นายกปูอยากจะฝาก

ในช่วงท้ายนายกปูได้ฝากความเห็นไว้ว่าบ้านเมืองจะได้ดีขึ้นอยู่ที่ประชาชนเลือกคนแบบไหนให้เข้ามาทำหน้าที่แทนเรา โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาในทุกมิติของคนในประเทศ แม้จะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแต่ทว่าก็มีความแข็งแกร่งที่สุดในระบบราชการ

ในเรื่องของต้นทุนและศักยภาพนั้นทั้ง 2 สิ่งนี้มีอยู่ทุกที่แต่อยู่ที่ว่าเราจะใช้แนวความคิดอย่างไรเพื่อค้นหาและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด พยายามสร้างศักยภาพ เชื่อมโยงและบูรณาการสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกันท้ายที่สุดมูลค่าก็จะตามมาเอง

ชมคลิป VDO สัมภาษณ์

ชมรายการ Live สด  “ฅนต้นแบบ งานต้นแบบ เมืองนคร” ได้ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น. ได้ที่นี่

*****************************************

ร่วมสนับสนุนผลิตสื่อ “สร้างรายได้ชุมชน กระตุ้นการท่องเที่ยว” ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ นำสินค้ามาขายร่วมกัน Nakhonsistation 092-6565-298 คุณ เกียรติ