Skip to content

คุณพิชญ์สินี ทัศน์นิยม สนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มรายได้ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

สนับสนุน ส่งเสริม เพิ่มรายได้ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ

ธุรกิจท่องเที่ยวเปรียบเสมือนแขนขาของระบบเศรษฐกิจ เครื่องยนต์นี้เป็นกลไกสำคัญตัวหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของไทยเดินหน้า แต่ด้วยวิกฤติโควิดที่ผ่านมาทำให้เครื่องยนต์ตัวนี้ดับลงและยังคงทำงานได้ไม่เต็มกำลังเหมือนเช่นในอดีต ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปรับฟังแนวคิดของบุคคลต้นแบบผู้มีส่วนร่วมในการผลักดันและพัฒนาให้ธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชเดินหน้าไปได้ ผู้มีแนวคิดและวิธีการจัดการที่น่าสนใจและทันสมัยไปพร้อม ๆ กัน

จากเด็กสายวิทยาศาสตร์สู่การเบนเข็มเข้าสู่สายการท่องเที่ยว

คุณพิชญ์สินี ทัศน์นิยม หรือ คุณทิพย์ คือคนต้นแบบที่เราจะมาทำความรู้จักกันในวันนี้ ในสมัยเด็ก ๆคุณทิพย์มีความฝันที่อยากจะเป็นนักเขียนเพราะได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่มาจากประเทศนอร์เวย์และมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเดินทางไปที่ประเทศนี้สักครั้งด้วยเช่นกัน

ชีวิตในวัยเด็กของคุณทิพย์เกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่แยกทางกัน แต่สำหรับตัวคุณทิพย์นั้นเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาที่ทำให้เกิดรอยแผลทางใจเลยแม้แต่น้อย ในทางตรงกันข้ามตัวของคุณทิพย์เองมองว่าเรื่องนี้ทำให้คุณทิพย์เองเข้าใจอะไรหลาย ๆ อย่างและใช้วิกฤติที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสของตนเอง ส่วนหนึ่งที่ทำให้คุณทิพย์เองไม่ได้รู้สึกว่าตนเองมีปัญหาก็อาจเนื่องมาจากการได้รับความรักจากพี่ ๆ น้อง ๆ ทุกคนด้วยนั่นเอง

ตัวของคุณทิพย์เองเรียนหนังสืออยู่ในสายวิทยาศาสตร์มาโดยตลอดจนถึงมัธยมปลาย แต่จุดพลิกผันที่ทำให้ตนเองได้ก้าวเข้าสู่ทางเดินสายการท่องเที่ยวก็คือการสอบไม่ติดในคณะสายวิทยาศาสตร์จึงเบนเข็มให้ความสนใจศึกษาต่อในสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวในชื่อหลักสูตรEnglish for service ที่ราชภัฏแห่งหนึ่งโดยหลักสูตรนี้เปิดในรุ่นที่คุณทิพย์เรียนเป็นรุ่นแรก และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยทักษิณในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

แรงบันดาลใจที่ทำให้อยากเข้ามาทำงานที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ในช่วงที่เรียนปริญญาตรีอยู่นั้น ทางสถาบันได้ส่งคุณทิพย์และนักศึกษาคนอื่น ๆ ไปฝึกงานตามโรงแรมในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้คุณทิพย์ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ล้ำค่าต่าง ๆ มากมาย แต่ที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่คุณทิพย์มากที่สุดก็คงจะเป็นการได้มีโอกาสฟังการบรรยายจากอาจารย์พิเศษที่ได้รับเชิญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนตัวคุณทิพย์รู้สึกว่าอาจารย์พิเศษท่านนี้สมาร์ทและดูภูมิฐาน จึงต้องการที่จะเข้าทำงานที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ได้ และในที่สุดเมื่อจบการศึกษาจึงได้เข้าทำงานที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมดั่งที่ตั้งใจ

เติบโตในหน้าที่การงานและได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่จนท้ายที่สุดได้กลับมาพัฒนาจังหวัดบ้านเกิด

หน้าที่การงานในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของคุณทิพย์ถือได้ว่ามีความก้าวหน้ามาโดยลำดับ จากเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเล็ก ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตอนนั้นเป็นเพียงหน่วยย่อยในสังกัด ททท. สุราษฎร์ธานี คุณทิพย์ก็ได้รับโอกาสให้ขึ้นดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานที่เชียงใหม่ และที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองหลักเมืองหนึ่งในด้านการท่องเที่ยว คุณทิพย์ได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่ยอดเยี่ยมในเรื่องของแนวคิดในการทำงานต่าง ๆ และที่สำคัญคือได้พบเจอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นที่ให้การสนับสนุนการทำงานในทุกด้านอย่างเต็มที่ และเมื่อถึงวาระที่ต้องย้ายไปประจำจังหวัดอื่น คุณทิพย์ก็ได้ย้ายกลับสู่ภาคใต้ที่จังหวัดตรังและสตูล ซึ่งทำให้คุณทิพย์ได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละจังหวัดซึ่งส่งสมให้คุณทิพย์มีแนวคิดในการทำงานที่ดีก่อนที่คุณทิพย์จะได้รับโอกาสย้ายกลับมาประจำที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอันเป็นบ้านเกิดในปี 2563 ที่ผ่านมา

การท่องเที่ยวในนครศรีธรรมราช โจทย์ใหญ่ที่คุณทิพย์ต้องการพัฒนาเพื่อแทนคุณบ้านเกิด

ที่นครศรีธรรมราชจังหวัดบ้านเกิดของคุณทิพย์นั้น คุณทิพย์มองว่าแท้จริงแล้วจังหวัดนี้ก็มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวที่ไม่ด้อยไปกว่าที่อื่นเลย แต่สิ่งที่แตกต่างอาจจะเป็นในเรื่องของอัธยาศัยไมตรีและการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างเมืองกับสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังแตกต่างจากจังหวัดใหญ่ที่คุณทิพย์เคยไปประจำอย่างเชียงใหม่ ในเรื่องของอัธยาศัยไมตรีนั้นคุณทิพย์มองว่าแท้จริงแล้วคนนครก็มีความจริงใจ แต่ทว่าผู้คนจะรับรู้ถึงความจริงใจของคนนครก็ต่อเมื่อได้คบหากันในระดับหนึ่งซึ่งอาจเป็นจุดอ่อนเพราะในเรื่องของการท่องเที่ยวความประทับใจแรกมีความสำคัญเสมอ นอกจากนี้ผู้นำท้องถิ่นเองก็ไม่ได้อยู่ในแวดวงการท่องเที่ยวทำให้ความเข้าใจในเรื่องการท่องเที่ยวอาจมีไม่เท่าจังหวัดอื่น ดังนั้นจึงต้องพยายามขายอัตลักษณ์ในเรื่องของความจริงใจควบคู่ไปกับการพยายามเขื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

ศรัทธานำการท่องเที่ยว อัตลักษณ์เด่นชัดของการท่องเที่ยวในนครศรีธรรมราช

ในเรื่องของสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานั้น ในเรื่องของการท่องเที่ยวในนครศรีธรรมราชก็ได้รับผลกระทบในระดับหนึ่ง แต่สิ่งที่แปลกก็คือในการระบาดของโควิดระลอกแรกนั้น กลับกลายเป็นว่านครศรีธรรมราชเป็นหมุดหมายของสายการบินต่าง ๆ ที่มีเข้ามาถึง 64 เที่ยวบินต่อวัน และจุดสำคัญของการเป็นหมุดหมายนี้ก็อยู่ที่การมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่สักการะอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วประเทศนั่นเอง

ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้คุณทิพย์ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยการนำความศรัทธานำและเชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวจุดต่าง ๆภายในจังหวัด โดยอาศัยการเล่าเรื่องราวเป็น storytelling เช่นความมงคล โชคลาภ ทั้งในเรื่องที่กิน การ shopping ครอบคลุมในทุกอำเภอ

ทุกพื้นที่มีของดี แต่การจะให้ภาพรวมเดินหน้าต่อไปได้ต้องอาศัยความใจกว้าง

ในช่วงของการเริ่มโปรโมทการท่องเที่ยวโดยนำความศรัทธานำการท่องเที่ยวนั้น สิ่งที่คุณทิพย์ต้องเผชิญก็คือในแต่ละท้องที่ก็มีของดีที่หลากหลาย แต่ในแง่ของการตลาดนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องหยิบของที่โดดเด่นที่สุดขึ้นมาเพื่อโปรโมทในขณะที่ของดีอื่น ๆ จะต้องเป็นเพียงตัวรองที่มาเสริมสิ่งที่โปรโมทนี้ ซึ่งการทำเช่นนี้นับว่าไม่ง่ายเลยเพราะต้องอาศัยความใจกว้างและความเข้าใจที่พร้อมจะมองเห็นประโยชน์ในภาพรวม การเชื่อมโยงจากสิ่งที่เด่นที่สุดไปสู่สิ่งที่รองลงมาก็มีความสำคัญเพราะคนที่เข้ามาท่องเที่ยวก็ใช่ว่สพวกเขาจะเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียว แต่ก็ต้องไปที่อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อเกิดความเข้าใจในภาพรวมก็ย่อมจะส่งผลให้ความพยายามที่ขะผลักดันนั้นราบลื่นและเกิดประโยชน์ร่วมกันในทุกภาคส่วนสมดั่งคำขวัญที่ว่า “นครแห่งอารยะ พุทธะรุ่งเรือง ฟูเฟื่องงานศิลป์ วิถีถิ่นหลากหลาย มากมายธรรมชาติ” อันเป็นการนำความศรัทธามาเชื่อมโยงไปสู่จุดเด่นด้านต่าง ๆ นั่นเอง

ธุรกิจท่องเที่ยวต้องปรับตัว เพื่อให้สามารถยืนหยัดอยู่บนสายธารแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้

โควิดที่เกิดขึ้นทำให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อย แม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือผู้ประกอบการแต่กระนั้นทางตัวของผู้ประกอบการเองก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้นำร่องการนำแอพพลิเคชั่นมาประยุกต์ใช้กับการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวต่าง ๆ สำหรับภาคเอกชนเองการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ก็มีความสำคัญ โดยเฉพาะในเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องนี้จึงจะช่วยทำให้ธุรกิจไปรอดและเดินหน้าต่อไปได้ โดยคุณทิพย์ได้ให้หลักการทางการตลาดที่น่าสนใจและควรค่าแก่การนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจก็คือ “หลักการตลาดไม่มีกลยุทธ์ตายตัว แต่กลุ่มเป้าหมายคือสิ่งตายตัว” หาให้เจอว่าใครคือคนที่ชอบของของเราและชอบเราตรงไหน เพื่อนำเสนอสิ่งที่ตรงใจพวกเขามากที่สุด นี่คือแนวคิดที่สร้างความสำเร็จในการทำงานของบุคคลต้นแบบในวันนี้

ชมคลิป VDO สัมภาษณ์

ชมรายการ Live สด  “ฅนต้นแบบ งานต้นแบบ เมืองนคร” ได้ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น. ได้ที่นี่

*****************************************

ร่วมสนับสนุนผลิตสื่อ “สร้างรายได้ชุมชน กระตุ้นการท่องเที่ยว” ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ นำสินค้ามาขายร่วมกัน Nakhonsistation 092-6565-298 คุณ เกียรติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 092-6565-298 คุณเกียรติรัตน์ จินดามณี
<< ลงทะเบียนที่นี่  >>