Skip to content

คุณ เรขา ปรีชาวัย อนุรักษ์ป่า พัฒนาการท่องเที่ยว สร้างรายได้สู่ชุมชน

เมื่อพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวของนครศรีธรรมราช คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หลายคนอาจไม่รู้ว่านครศรีธรรมราชมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเช่นกัน “เขาเหมน” เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่อยากแนะนำให้ทุกท่านรู้จัก คนต้นแบบเมืองนครท่านนี้เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังของการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวท้องถิ่น สร้างรายได้สู่ชุมชน คุณ เรขา ปรีชาวัย ผู้นำการจัดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าเขาเหมน

สานต่อกิจการครอบครัว หมั่นเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากคนรอบข้าง

คุณเรขา เล่าว่า ทางครอบครัวทำธุรกิจเกี่ยวกับบริการรถโดยสารประจำทาง หลังจากเรียนจบทางด้านอุตสาหกรรมขนส่งและการบริการ คุณเรขา ได้มารับช่วงต่อกิจการจากคุณพ่อ ดูแลบริหารเขาเหมนรีสอร์ทและครัวเขาเหมน ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง ซึ่งก่อตั้งในปี 2540 บนพื้นที่ของบรรพบุรุษ ในยุคนั้นประเทศไทยเข้าสู่วิกฤตการณ์ทางการเงิน ซึ่งตรงกับช่วงที่รัฐบาลส่งเสริมการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว คุณพ่อของคุณเรขาเริ่มต้นทำรีสอร์ทเล็กๆ มีแปลงเพาะปลูก เพื่อให้สอดคล้องกับเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว ชีวิตวัยเด็กที่คลุกคลีกับคุณพ่อและคุณลุงคุณป้าที่รู้จักซึ่งทำงานด้านบริการและการท่องเที่ยวนั้น ทำให้คุณเรขาได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาตั้งแต่ตอนนั้น ได้มุมมองและแนวคิดหลายอย่าง หลังจากที่ได้สานต่อกิจการของคุณพ่อ คุณเรขาได้รู้จักกับเกษตรกรในพื้นที่มากขึ้น และได้รับความช่วยเหลือจากทางเกษตรอำเภอ ทำให้ในปี 2545  ทางเขาเหมนรีสอร์ทและครัวเขาเหมนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หรือรางวัลกินรี นับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่สำหรับชุมชน

ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม นำเสนออัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น

แน่นอนว่าการทำงานย่อมเจอกับปัญหาและอุปสรรค แต่ก็มีเรื่องราวให้ได้เรียนรู้อยู่เสมอ อย่างการนำเสนอภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น หุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่ กรรมวิธีในการทำอาหารรูปแบบต่างๆ เป็นเรื่องที่สร้างความท้าทายและความสนุกให้กับการทำงาน ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานเช่นกัน ทำให้คุณเราขาได้เจอเพื่อนในวงการเดียวกัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน และอยากที่จะส่งความรู้สู่คนรุ่นใหม่ คุณเรขาเล่าว่า การบริหารงานด้านการท่องเที่ยวและร้านอาหารไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับตัวเอง การที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้ประกอบการทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับงานมากขึ้น

อย่างการออกบูธเพื่อนำเสนอการท่องเที่ยวหรือสินค้าของนครศรีธรรมราชก็มักจะถูกมองข้าม ไม่ค่อยมีใครแวะชมที่บูธ ต่างจากจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวที่มักจะได้รับความสนใจมากกว่า คุณเรขาจึงตัดสินใจว่าเมื่อไปออกบูธงานท่องเที่ยวครั้งหน้า นครศรีธรรมราชต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวไม่แบ่งออกเป็นแต่ละอำเภอ เพื่อนำเสนอความเป็นนครศรีธรรมราช ต้องดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมให้ได้ ภายในบูธถูกแบ่งออกเป็น 4 โซนย่อย คือ ป่าเขา ทะเล ลุ่มน้ำ และวัฒนธรรม ซึ่งผู้ประกอบการทุกคนต้องรู้เรื่องราวการนำเสนอของทุกชุมชน มีการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้เข้าชม เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้คนเริ่มรู้จักนครศรีธรรมราชในฐานะเมืองท่องเที่ยวมากขึ้น

ส่วนตัวคุณเรขามองว่า การรวมกลุ่มของคนทำงานและคนที่อยากทำอะไรสักอย่างเพื่อบ้านเกิดนั้น ต้องเริ่มจากความชอบและทำด้วยความสุข ทำให้ทุกคนในทีมเลือกวิธีการทำงานที่ทำให้ตัวเองมีความสุขและสามารถทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้โดยไม่คาดหวังระหว่างทาง มุ่งไปที่เป้าหมาย ทุกคนมีความสำคัญเท่ากันตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ

เที่ยวเขาเหมน “หยิบหมอก หยอกเมฆ”

พอเอ่ยถึง “เขาเหมน” เชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้จัก หรือเคยได้ยิน เขาเหมน มาจากชื่อที่เรียกกันย่อๆ ของ “เขาพระสุเมรุ” เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง สูงประมาณ 1,307 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพอากาศหนาวเย็น ลมพัดแรง และมีเมฆปกคลุมเกือบทั้งปี มีพันธุ์ไม้ป่าที่สวยงาม พืชพันธุ์บางชนิดที่หายาก สำหรับนักท่องเที่ยวสายลุย กิจกรรมที่ห้ามพลาดเมื่อมาที่นี่คือ การเดินป่า อาบป่า ชมความงามของธรรมชาติ ชมหมอกยามเช้า ซึ่งเส้นทางขึ้นยอดเขาเหมนนั้นค่อนโหดพอสมควร ต้องเตรียมความพร้อมด้านร่างกายให้แข็งแรง

การท่องเที่ยวเขาเหมน มีความน่าสนใจตรงที่สภาพธรรมชาติที่แปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาล สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี คุณเรขาเล่าว่า ได้นำเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวกลับมาปัดฝุ่นอีกครั้ง เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว มีกิจกรรมศึกษาดูงานจากปราชญ์ชาวบ้าน เช่น  มังคุดแปลงใหญ่ ทุเรียนแปลงใหญ่ การปลูกเกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงผึ้ง ในส่วนของเขาเหมนรีสอร์ท ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีจุดชมวิวที่มองเห็นเขาเหมน ในช่วงเย็นนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม ทางฝั่งของครัวเขาเหมน มีอาหารท้องถิ่นให้ลิ้มรส เมนูวัตถุดิบ​เฉพาะถิ่น กินอาหารพร้อมกับชมวิวทิวทัศน์ก็สร้างความสุขในวันพักผ่อนได้ไม่น้อย

ความงดงามของธรรมชาติ เพียงได้สัมผัสชั่วครู่แต่กลับสร้างความสุขไปได้นาน เช่นเดียวกับ “เขาเหมน” สถานที่ท่องเที่ยวที่ขับเคลื่อนด้วยผู้คนในท้องถิ่น เพื่อนำเสนอชุมชนให้เป็นที่รู้จักและอยากทำประโยชน์แก่ส่วนรวม เกิดเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชน แน่นอนว่าการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายในการอนุรักษ์ป่าเขาเพื่อให้คงความสมบูรณ์ไว้ได้มากที่สุด ไม่ใช่แค่ในแง่ของการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คน…วิถีชีวิตที่ควรค่าแก่การรักษาไว้

ชมรายการ Live สด  “ฅนต้นแบบ งานต้นแบบ เมืองนคร” ได้ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น. ได้ที่นี่

*****************************************

ร่วมสนับสนุนผลิตสื่อ “สร้างรายได้ชุมชน กระตุ้นการท่องเที่ยว” ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ นำสินค้ามาขายร่วมกัน Nakhonsistation 092-6565-298 คุณ เกียรติ