Skip to content

ดร.สุรศักดิ์ ชูทอง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและอนุรักษ์ทรัพยากร

ทรัพยากรธรรมชาติเปรียบเสมือนของขวัญล้ำค่าที่ธรรมชาติมอบให้ไว้แก่โลกใบนี้ และโดยเฉพาะกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต่างก็ได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ ต้นไม้ คือหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่อาจเรียกได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของความอุดมสมบูรณ์ของโลกใบนี้และมีผลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าขะเป็นเกษตรกรรมรวมไปถึงการท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้เองที่การอนุรักษ์รักษาต้นไม้จึงเป็นหน้าที่สำคัญของคนต้นแบบในบทความนี้ที่งานของท่านมีส่วนสำคัญที่ช่วยต่อยอดนำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เติบโต หากทุกท่านพร้อมแล้วเราจะไปทำความรู้จักกับบุคคลต้นแบบท่านนี้กันให้มากขึ้น

จากเด็กที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติสู่ความสนใจในด้านการเกษตร

ดร.สุรศักดิ์ ชูทอง หรือ อาจารย์ขาว คือบุคคลต้นแบบที่เราจะมาทำความรู้จักกันในครั้งนี้ โดยในวัยเด็กของคุณขาวได้เติบโตและใกล้ชิดกับธรรมชาติเพราะบริเวณบ้านมีความใกล้ชิดกับป่ามากจึงได้ยินเสียงสัตว์ป่ามาตั้งแต่เด็ก และด้วยความที่ทางบ้านทำอาชีพเป็นชาวสวนจึงทำให้อาจารย์ขาวมีความคุ้นเคยกับอาชีพเกษตรกรรมมาตั้งแต่อายุยังน้อย ความคุ้นเคยนี้เองที่ทำให้ตั้งแต่การเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาจารย์ขาวจึงเลือกเรียนในด้านเกษตรกรรมที่โรงเรียนมาโดยตลอด

เมื่อจบการศึกษาในชั้นมัธยมต้นด้วยความที่ชอบและคุ้นเคยกับการเรียนเกษตรกรรมจึงทำให้อาจารย์ขาวเลือกที่จะขอทุนเรียนต่อด้านเกษตรกรรมในระดับ ปวช. ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จวบจนเรียนจบจึงเบนเข็มไปเรียนเทคโนโลยีภูมิทัศน์และสอบเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตามลำดับจนกระทั่งจบการศึกษาจึงกลับมาเป็นอาจารย์สอนหนังสือที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจนถึงปัจจุบัน

โอกาสครั้งสำคัญกับการไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนและการดูงานเรื่องการจัดการสวนที่เมืองจีน

อาจารย์ขาวได้พลโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตเมื่อหน่วยงานจากทางประเทศจีนได้เข้ามาทำข้อตกลง MOU แลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานของอาจารย์ขาว ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้อาจารย์ขาวได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่ประเทศจีน และด้วยความโชคดีที่ทางอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์ขาวมีความชำนาญในเรื่องการบำรุงดูแลต้นไม้และสวน อาจารย์ขาวจึงได้โอกาสติดตามอาจารย์ที่ปรึกษาไปดูงานด้านการจัดการสวนสาธารณะที่มณฑลใหญ่ ๆ ในประเทศจีนเป็นประจำ ซึ่งนับว่านอกจากจะเปิดประสบการณ์ตรงให้กับอาจารย์ขาว การดูงานในแต่ละครั้งยังช่วยเสริมประสบการณ์ในเรื่องของการจัดการต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ ๆ ซึ่งจะป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ขาวในอนาคต

นอกเหนือจากประสบการณ์ดังกล่าว สิ่งที่อาจารย์ขาวยังได้รับกลับมานอกจากเรื่องของภาษาก็คือเรื่องของความขยันและความตรงต่อเวลาอันจะมีผลต่อการทำงานของอาจารย์ขาวด้วยเช่นกัน

การดูแลอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่คืองานสำคัญที่ต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ในส่วนของงานของอาจารย์ขาวนอกเหนือจากการเป็นอาจารย์ประจำก็คืองานในแนวทางของการดูแลอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่งานในสาขาอาชีพนี้ถูกเรียกว่ารุกขกรรม โดยมีผู้ปฏิบัติงานที่เรียกว่ารุกขกรเป็นผู้ขับเคลื่อน โดยจุดเริ่มต้นมาจากที่จังหวัดนครศรีธรรมราชประสบภัยพิบัติด้านต้นไม้ใหญ่จากเมื่อครั้งที่พายุปลาบึกพัดถล่มจังหวัด ในครั้งนั้นทำให้ต้นไม้ใหญ่ทั่วจังหวัดกว่า 2 แสนต้นล้มลง แต่ด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีความรู้ในการจัดการต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ทำให้ความช่วยเหลือมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือคนโดยไม่มีใครช่วยเข้าไปดูแลต้นไม้เลย ผลคือทำให้ต้นไม้ส่วนใหญ่ถูกตัดทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย ในครั้งนั้นคุณหมอบัญชา พงษ์พานิชได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจึงประสานไปยังกลุ่ม big tree ให้ช่วยติดต่อไปยังอ.บรรจง สมบูรณ์ชัยซึ่งท่านเป็นหมอต้นไม้อยู่ที่เชียงใหม่ แต่เมื่ออ.บรรจงทราบจึงให้ทางคณะทำงานติดต่อมาที่อ.ขาว เพราะอ.ขาวเองก็มีความรู้และประสบการณ์ในด้านนี้ด้วยเช่นกัน จึงเป็นที่มาของการทำงานด้านการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่อย่างเต็มตัว

เพื่อความยั่งยืนอ.ขาวจึงพยายามจัดอบรมเพื่อสร้างคนให้เข้ามาทำงานในด้านนี้ซึ่งก็ประสบความสำเร็จเมื่อทางคณะของอาจารย์ขาวได้รับงบประมาณจาก อบจ. จังหวัดในการสนับสนุนการอบรมสร้างทีมงานขึ้นมารวมถึงได้รับงบประมาณจากสำนักงานนวัตกรรมจากการคิดค้นต่อยอดแนวทางการสร้างนวัตกรรมการจัดการภัยพิบัติจากต้นไม้ใหญ่ นี่จึงเป็นจัดเริ่มต้นของงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อ.ขาวมีส่วนร่วมบุกเบิกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเอง

รุกขกรรม อีกหนึ่งอาชีพที่เป็นตัวแปรสำคัญในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

รุกขกรรมอาจเป็นอาชีพที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้จักมากนัก และน้อยคนจะรู้ว่าอาชีพนี้มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติได้อย่างไร โดยรุกขกรจะมีหน้าที่ตั้งแต่การคัดเลือก การดูแล รวมถึงการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ด้วยศาสตร์ในการจัดการต้นไม้เหล่านั้นอย่าถูกต้อง ซึ่งนอกจากต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่นวัดหรือสถานที่สำคัญ หน้าที่ของรุกขกรยังมีส่วนให้คำแนะนำในการปลูกและดูแลต้นไม้อย่างเหมาะสมตามสถานที่ที่ต้องการปลูกต้นไม้ใหญ่ ๆ เช่นริมถนน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงไม่เป็นอันตรายต่อทั้งคน สัตว์หรือสิ่งของที่อยู่บริเวณต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ ดังนั้นในแง่ของความสำคัญรุกขกรจึงมีส่วนสำคัญในการเป็นตัวแปรในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่ไม่น้อยทีเดียว

ในปัจจุบันขอบเขตงานของรุกขกรยังครอบคลุมไปถึงการประเมินความเสี่ยงของต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุมากว่าจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายจากการล้มรวมถึงการดูแลระบบรากและการฟื้นฟูต้นไม้ที่ทรุดโทรมให้กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงอีกครั้ง

ทั้งทรัพยากรและเกษตรกรรม หากมีการพัฒนาต่อยอดจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้คนอีกไม่น้อย

ด้วยความที่อาจารย์ขาวเติบโตมากับการเกษตร รวมถึงยังทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ขาวจึงมองว่าทั้ง 2 สิ่งนี้หากได้รับการพัฒนาจะช่วยสร้างรายได้ให้กับประชาชนไม่น้อย อย่างในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เพราะมีเขตอุทยานแห่งชาติทั้งทางบกและทางทะเลอยู่ถึง 5 แหล่งจึงมีต้นทุนทางธรรมชาติมหาศาล แต่สิ่งที่จำเป็นต้องพัฒนาคือทรัพยากรคนที่ต้องเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นให้ยั่งยืน

เช่นเดียวกับงานด้านการเกษตรที่จริง ๆ แล้วเกษตรกรบ้านเราสามารถผลิตผลผลิตได้ทุกอย่างแต่ไม่มีสิทธิ์กำหนดอะไรเลย เพราะในปัจจุบันทั้งต้นน้ำคือเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยและอื่น ๆ รวมถึงปลายน้ำอย่างราคาพืชผลถูกกำหนดโดยบุคคลอื่น ดังนั้นหากเกษตรกรอยากมีรายได้ที่ดีจึงจำเป็นต้องรู้จักการจับกลุ่มและเรียนรู้การขายสินค้าเกษตรของตนผ่านโลกออนไลน์โดยการสร้าง storytelling ที่ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ที่สนใจ โลกออนไลน์คือสิ่งที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรเหล่านี้ได้

ความในใจจากอาจารย์ขาวในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ

ในท้ายที่สุดนี้อาจารย์ขาวได้ให้แนวคิดของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ว่าการท่องเที่ยวจะมาได้ก็เพราะทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้ อย่างเช่นต้นไม้ เพราะต้นไม้เป็นทุกอย่างของเรา ถ้าไม่มีต้นไม้เลยความอุดมสมบูรณ์ก็จะหมดไป และไม่เหลือสิ่งใดที่จะดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวเลย แต่หากเรายิ่งเห็นคุณค่าของต้นไม้ เห็นคุณค่าของพรรณไม้และพยายามอนุรักษ์และรักษามันเอาไว้ ท้ายที่สุดก็จะส่งผลบวกต่อการท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน

ชมคลิป VDO สัมภาษณ์

ชมรายการ Live สด  “ฅนต้นแบบ งานต้นแบบ เมืองนคร” ได้ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น. ได้ที่นี่

*****************************************

ร่วมสนับสนุนผลิตสื่อ “สร้างรายได้ชุมชน กระตุ้นการท่องเที่ยว” ติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ นำสินค้ามาขายร่วมกัน Nakhonsistation 092-6565-298 คุณ เกียรติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 092-6565-298 คุณเกียรติรัตน์ จินดามณี
<< ลงทะเบียนที่นี่  >>