นครศรีสเตชั่น Nakhonsistation.com ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อหวังเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก โรงแรม สถานประกอบการบริการ ร้านอาหาร ข้อมูลวัฒนธรรม และสินค้าของดีชาวนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงเป็นการสืบสาน ต่อยอด และพัฒนา ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

สิ่งที่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม Nakhonsistion จะได้รับ

  1. สามารถค้นหาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ให้บริการในราคาที่เป็นมิตร
  2. สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ของดีเมืองนครฯ จะเป็นของขวัญ ของฝาก ของกิน ของใช้ ของบูชา ได้อย่างง่ายและสะดวก
  3. ข้อมูลความรู้ วัฒนธรรม ประเพณี โบราณสถานคล้ำค่า บุคคลสำคัญ ที่ควรแก่การศึกษาและเยี่ยมชม
  4. ข่าวสารอัพเดต ความเคลื่อนไหว ความเป็นไปในจังหวัดอย่างทันท่วงที
  5. ชุมชนแห่งการแบ่งปัน เรียนรู้ ช่วยเหลือ บนโลกออนไลน์

ความหมายจังหวัด

นครอันงามสง่า แห่งพระราชาผู้ทรงธรรม ใช้อักษรย่อจังหวัด นศ

คำขวัญประจำเมืองนครศรีธรรมราช

เราชาวนครฯ อยู่เมืองพระ
มั่นอยู่ในสัจจะ ศีลธรรม
กอปรกรรมดี มีมานะ พากเพียร
ไม่เบียดเบียน ทำอันตรายผู้ใด

คำขวัญส่งเสริมการท่องเที่ยว

เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู

ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม และสนับสนุน
ทีมงานผู้พัฒนาและดูแล นครศรีสเตชั่น
๗ มกราคม ๒๕๖๔