Skip to content

Tag: เมือง

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
435 ถ. ราชดำเนิน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
5/5
กำแพงเมืองเก่า
ตำบล คลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000
3/5