อีสาระพา คือใคร ? ทำไมจึงต้อง เฮโล ?

ตักบาตรเหอ
ตักบาตรหน้าล้อ
แทงต้มใบพ้อ
สำหรับลากพระ
พอเห็นลายมือใหญ่
ชวนกันไปวัดไปวา
สำหรับลากพระ
อีโหย้สาระพาเหอฯ

ประเพณีลากพระ

ก็เพราะว่า “ลากพระ” เป็น “วัฒนธรรม” จึงมีปกติปรับสภาพไปตามธรรมชาติของโลกเพื่อความอยู่รอด
.
ส่วนตัวจึงไม่เห็นว่าเป็นเรื่องแปลก ที่หน้าหรือหลังพนมพระบางวัดจะมีเครื่องเสียงชุดใหญ่ เปิดเพลงเวียนครกจังหวะสามช่า รำวง รวมถึงมิกซ์เพลงแดนซ์ต่างๆ เรียกแขก เรียกคน เรียกความสนใจ สร้างบรรยากาศให้แลดูคึกคัก ในขณะที่อีกหลายวัด มีแค่ ปืด ตะโพน ฆ้อง ระฆัง กังสดาล เป็นเครื่องประโคมคุมพระ
.
จะเห็นว่า ประเพณีลากพระที่เพิ่งผ่านไปนี้ มีการแบ่งพื้นที่ของตัวมันเอง ให้เห็นรสนิยม ความเก่า กลาง ใหม่ ที่ใครใคร่จะเข้าถึงอย่างใดก็ตามแต่จริตนิสัย ภายใต้สาระสำคัญอันเดียวกันคือ “ลากพระ”
.
ชุดเครื่องเสียงรถแห่อาจแลดูคึกโครมเกินงาม แต่ถ้าลองทูลถามพระบรมศาสดาที่เสด็จมาบนพนมนั้น พระองค์ก็จะทรงสงบนิ่งไม่ติงไหวสั่นคลอน ฉันใด เสียงอันอึกทึกเหล่านั้น แทนที่จะทำลายประเพณีอยู่ท่าเดียว กลับจะมีแง่ดีอยู่บ้างด้วย คือเป็นเครื่องมือช่วยชักชวน(คนกลุ่ม)ใหม่ ให้เข้ามาใน(คติของคนกลุ่ม)เก่า ฉันนั้น
.
ก็เมื่อพุทธกาลยังไม่มีเครื่องเสียง หรือถ้ามี เราก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าคนสมัยโน้นจะไม่คว้ามาใช้งาน
.
ตานี้ ในประเด็นของความเก่า กลาง ใหม่นี้ จะถามหาความเก่าแท้ก็ยาก ความใหม่จริงยิ่งยากกว่า ที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้จึงคือความกลางๆ คือมีความเก่าเป็นพื้นแล้วใช้ความใหม่เข้าช่วย กับยืนบนความใหม่ในฐานของความเก่า
.
ส่วนเพลงเซิ้ง เพลงหมอลำ ที่เป็นผลมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีด้านการสื่อสารทำให้โลกใกล้กันขึ้น หากเปรียบเทียบกับเพลงสิบสองภาษาของโบราณาจารย์ท่านแล้ว เราในเดี๋ยวนี้ยังดูแพ้อยู่หลายขุม
.
อีกหนึ่งต้องไม่ลืมว่า ไม่มีผู้คน ก็ไม่มีศาสนา ศาสนาจึงเป็นเรื่องของคน เมื่อคนเกิดมีขึ้นตามธรรมชาติ ศาสนากับธรรมชาตินี้ ก็จึงคืออันเดียวกัน
.
และยุคที่ต้องเว้นระยะห่างนี้
ก็คงมีเรื่องต้องเรียนต้องรู้เกี่ยวกับการปรับรูปปรับแบบเพื่อความอยู่รอดของ “ลากพระ” กันอีกครั้ง
ท้ายที่สุด จะได้คลี่คลายว่า อีสาระพาที่เคยได้ยินเป็นที่คุ้นหูเมื่อลากพระคือใคร ?
และทำไมจึงต้องเฮโล ? กัน ดังนี้

อีสาระพา มาจากคำว่า สรภ
อ่านว่า สะระพะ
.
คือชื่อกลองชนิดหนึ่ง
ซึ่งคงเป็นอันเดียวกันกับที่เรียกเดี๋ยวนี้ว่า “ปืด”
.
อีสารภา เฮโลๆ
จึงคือสร้อยเพลง เพื่อสับทำนองของเสียงกลองนั้น
.
ส่วนไอ้ไหร่กลมๆ ?
คงมีผู้โลน ผู้ทอยแล้วอยู่เกลื่อนไปฯ