ประวัติอำเภอทุ่งสง ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค

ประวัติอำเภอทุ่งสง
ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค

 

เหตุที่ได้จั่วหัวว่าเป็น “ฉบับมหาดไทยส่วนภูมิภาค” นั้น ด้วยคัดมาจากหนังสือ “ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งเข้าใจเอาจากคำนำในเล่มว่าเป็นข้อสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยถึงจังหวัดทุกจังหวัด ให้รวบรวมและเรียบเรียงเหตุการณ์สำคัญ เอกสาร ความเป็นมา ภูมิประเทศ สถานที่และบุคคลสำคัญของจังหวัดต่าง ๆ เป็นสารบบ มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการท้องถิ่น ได้แก่ วิมล ดำศรี, วิเชียร ณ นคร, ประหยัด เกษม, สมพุทธ ธุระเจน และฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ เป็นคณะทำงาน โดยที่ น้อม อุปรมัย, กระจ่าง คีรินทร์นนท์ และขุนพันธรักษ์ราชเดช เป็นที่ปรึกษา

.

หนังสือดังกล่าว แบ่งเป็น 8 บท ได้แก่ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ประวัติอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช ประวัติความเป็นมา ประวัติเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช บุคคลสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประวัติสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และทำเนียบนามผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

.

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำเภอทุ่งสงนั้น ปรากฏอยู่ในบทที่ 3 “ประวัติอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช” โดยจะได้คัดมาเผยแพร่ดังต่อไปนี้ (แบ่งวรรคตอนและย่อหน้าใหม่รวมถึงปรับคำบางช่วงตอนเพื่อสะดวกต่อการอ่าน แต่ยังคงสาระสำคัญไว้ตามต้นฉบับทุกประการ ประกอบกับในชั้นนี้จะยังไม่มีบทวิเคราะห์ข้อมูลใดๆ)

.

ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช

ตำนานเมืองนครศรีธรรมราชระบุว่า ประมาณศักราช 1588 ปีมะเมีย เจ้าศรีราชา บุตรพระพนมวังและนางเสดียงทอง เป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ขณะนั้นเมืองนครร้างอยู่เนื่องจากเกิดไข้ยมบนในเมือง คนหนีออกจากเมืองไปอยู่ป่า เมื่อเจ้าศรีราชาได้เป็นเจ้าเมืองแล้วก็ได้ยกช้าง ม้า รี้พลมาจากเมืองเวียงสระเข้ามาตั้งอยู่ในเมืองนครฯ จัดการซ่อมแซมบ้านเมืองพระบรมธาตุและวัดวาอาราม จึงแต่งคนออกไปสร้างป่าเป็นนา ในตำบลพระเขาแดงชะมาย (ตำบลชะมายปัจจุบัน) เข้าใจว่าคงตั้งเป็นบ้านเมืองมาแต่สมัยนั้น

.

นายที่

จนถึงแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ครั้งพระยาสุธหทัยออกมาเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ก็ได้จัดการปกครองบ้านเมือง ตั้งทำเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งชำระใหม่ครั้งรัชกาลที่ 2 ได้ความว่าพื้นที่อำเภอนี้เคยเป็นแขวงขึ้นอยู่ในปกครองของเมืองนครศรีธรรมราชตั้งแต่สมัยแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ 4 แขวง มี 4 นายที่ปกครอง ได้แก่ ขุนวังไกร นายที่แก้ว หมื่นอำเภอ นายที่ทุ่งสง ขุนกำแพงธานี นายที่ชะมาย หมื่นโจมธานี นายที่นาบอน

.

อำเภอทุ่งสง

ครั้นต่อมาจึงได้รวบรวมพื้นที่ 4 แขวง และพื้นที่ใกล้เคียง รวมตั้งเป็นอำเภอหนึ่งเมื่อ พ.ศ.2440 เรียกว่าอำเภอทุ่งสง แบ่งการปกครองออกเป็น 22 ตำบลขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของเมืองนครศรีธรรมราช

.

อำเภอทุ่งสงมีพื้นที่ปกครองกว้างขวางมาก ไม่สะดวกในการปกครอง จึงได้แยกตำบลลำทับ ให้ไปขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ และแยกตำบลท่ายาง ตำบลกุแหระ ตำบลทุ่งสัง ไปตั้งเป็นกิ่งอำเภอขึ้นชื่อ “กิ่งอำเภอกุแหระ” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “กิ่งอำเภอท่ายาง” แล้วยกฐานะเป็นอำเภอชื่อ “ทุ่งใหญ่” อำเภอทุ่งสงจึงเหลือการปกครองเพียง 16 ตำบล

.

พ.ศ. 2518 ได้แยกตำบลนาบอน ตำบลทุ่งสง และตำบลนาโพธิ์บางส่วนตั้งเป็น “กิ่งอำเภอนาบอน”

.

นายอำเภอคนแรก

ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง แต่เดิมตั้งสำนักงานอยู่ที่เทศบาลตำบลปากแพรก แล้วย้ายไปอยู่ ณ ที่ปัจจุบันเมื่อ 2474 โดยมีหลวงพำนักนิคมคาม (เที่ยง ณ นคร) เป็นนายอำเภอคนแรก (พ.ศ.2441 – 2443)

.

เสด็จฯ ทุ่งสง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสอำเภอทุ่งสงสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อทรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระยุพราช เสด็จจากเมืองตรังโดยกระบวนช้าง ผูกเครื่อง จัดริ้วขบวนตามธรรมเนียมเก่าของเมืองนครศรีธรรมราช ผ่านตำบลกะปาง ตำบลที่วัง ไปยังอำเภอร่อนพิบูลย์ และครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2458 เสด็จเยี่ยมมณฑลปักษ์ใต้ ทรงให้ข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราชถือน้ำพิพัฒน์สัตยา พระราชทานพระแสงราชศัสตราสำหรับเมือง และจัดตั้งกองเสือป่ามณฑลนครศรีธรรมราช เสด็จประพาสน้ำตกโยง และทอดพระเนตรการจับช้างป่าที่อำเภอทุ่งสง

___

นครศรีธรรมราช, จังหวัด. (2527). ประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช: จังหวัดนครศรีธรรมราช.

 

5 ร้านเด็ด Street Food ท่าศาลา

นครศรีสเตชั่นแนะนำที่กินครั้งนี้  เราจะพาพี่ๆน้องๆและนักท่องเที่ยวทุกท่านไปกิน ช็อปกันที่ Street Food @ท่าศาลา 5ร้านเด็ดที่แอดมินแนะนำรับรองได้ว่าอร่อยจนต้องยกนิ้วกันเลยทีเดียว จะมีร้านไหนบ้างที่ไม่ควรพลาด ไปดูกันเลย..

ร้านเด็ดร้านที่1 ร้านผัดไทบังผาด

ร้านผัดไทบังผาดหรืออีกหนึ่งชื่อที่เป็นที่รู้จักกันในยานท่าศาลาคือ ผัดไทหน้ากรุงไทย ร้านผัดไทเจ้าดังในท่าศาลาที่หากพูดถึงก็ต้องเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนอย่างแน่นอน เพราะผัดไทร้านนี้อร่อยมากๆ เส้นที่เหนียวนุ่มและน้ำซอสรสเด็ดดวงของทางร้าน สาดพริกถั่วปนและผักลงไป ผัดให้เขากันดี เส้นจันท์ดูดน้ำผัดไทเข้าพอดี ห่อด้วยไข่ เสิร์ฟมาคู่กับผักเคียง สุดยอดที่สุด!! และตามมาติดๆกับหอยทอดกร๊อบ กรอบ ร้านนี้หอยตัวใหญ่มากๆ ให้กันกินอิ่มไปเลย ทอดในน้ำมันร้อนๆจนเหลืองกรอบทานคู่กับถั่วงอก และที่สำคัญคือ น้ำจิ้มทางร้านเข้ากับหอยทอดเป็นที่สุด ..

มาถึงขนาดนี้แล้ว มาเที่ยวต้องสัญญากันว่าห้ามพลาดผัดไท/หอยทอดร้านนี้เด็ดขาดเลยนะคะ 

 

ข้อมูลติดต่อ

 • ร้านตั้งอยู่บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย เปิดวันจันทร์-วันเสาร์
 •  ร้านเปิดเวลา 15:00-20:00น.

ติดต่อ : 084-2909413

ร้านเด็ดร้านที่ 2  อันวาร์ซีฟู้ด

เป็นร้านยำไข่หมึกฮาลาลเจ้าเดียวในตลาดนัดหน้าโลตัส เป็นร้านยำไข่หมึกที่เด็ดดวง น้ำจิ้มคือที่สุดมาก เสิร์ฟพร้อมไข่หมึกแน่นๆ อร่อยมาก แอดมินคอนเฟิร์ม และร้านนี้ยังมียำลูกชิ้นนึ่งสมุนไพรอีกด้วย พูดมาขนาดนี้น้ำลายคงหกกันแล้ว เพราะงั้นกำเงินแน่นๆและไปช็อปปิ้งกันที่ตลาดหน้าโลตัส ห้ามลืมร้านอันวารืซีฟู้ดกันนะคะ

ข้อมูลติดต่อ

 • ร้านตั้งอยู่ตรงทางเข้าตลาด ซ้ายมือติดกับร้านขายไก่ต้มน้ำปลา
 • ร้านเปิดเวลา 16:00-19:00น.

ร้านเด็ดร้านที่ 3 ยูริ ทาโกะยากิ

ร้านยูริทาโกะยากิเป็นร้านทาโกะยากิที่มีไส้หลากหลายให้ได้เลือกทาน แป้งที่นุ่มกับไส้แน่นๆที่ทางร้านใส่มาให้แบบจุกๆ ทอดกันสดๆหน้าร้านทำให้ทาโกะยากิร้อนตลอด และราดด้วยน้ำซอสพิเศษของทางร้าน ท็อปด้วยสาหร่ายทานร้อนๆบอกได้คำเดียวว่า อร่อยมากเลยค่ะ แอดมินแนะนำว่า เป็นอีกร้านที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนท่าศาลา

 

ข้อมูลติดต่อ

 • ร้านจะตั้งอยู่ที่หน้าธนาคารกสิกรไทย ในตลาดท่าศาลา เปิดบริการวัน จันทร์-พฤหัสบดี และในวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ร้านจะเปิดในตลาดนัดหน้าโลตัส
 • ร้านเปิดเวลา : 16:00-21 :00 น.
 • ติดต่อสอบถามได้ที่ : 081- 8499101  , FB :  ยูริ ทาโกะยากิ/Yuri Takoyaki
 • App Delivery Food panda : ยูริทาโกะ

ร้านเด็ดร้านที่ 4 น้ำเต้าหู้หน้ากรุงไทย

ร้านนี้เป็นอีกร้านที่แอดมินโปรดมากและซื้อเยอะมาก เป็นร้านน้ำเต้าหู้ทำธรรมดาแต่รสชาติไม่ธรรมดา เพราะว่าร้านน้ำเต้าหู้ร้านนี้ให้เครื่องเยอะมากและมีเครื่องให้เลือกมากมาย ที่แอดมินชอบที่สุดคือถั่วแดงเม็ดเล็ก กับเต้าหู้ชาเขียวหวานน้อย ทานร้อนๆหน้าฝนตอนนี้ ฟินสุดๆไปเลย นอกจากนี้เมนูเสริมในแต่ละวันยังไม่ซ้ำกันอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ น้ำฟักทอง และเต้าทึง และอีกมากมาย เพราะนั้นแล้ว ร้านนี้แอดมินคอนเฟิร์ม ห้ามพลาด!!

ข้อมูลติดต่อ

 • ร้านตั้งอยู่หน้าเซเว่นเยื้องธนาคารกรุงไทย เปิดบริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์
 • ร้านเปิดเวลา 16:00-18:00น.

ร้านเด็ดร้านที่ 5 ตลาดหน้าโลตัส

ตลาดหน้าโลตัสเป็น Local Market อีกที่หนึ่งในท่าศาลา เป็นตลาดนัดที่มีของให้เลือกจับจ่ายมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ของคาว หวาน ตลอดจนกับข้าว ผัก ปลา เป็นตลาดนัดอีกแห่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็ว่าได้ เพราะร้านอาหารและของกินเล่นเยอะมากๆ ละไม่เพียงเท่านี้ ร้านค้าที่มาเปิดรสชาติอร่อยมากๆเช่นเดียวกัน  มีที่จอดรถสะดวกสบาย เดินทางมาง่าย และที่สำคัญก็คือ พกเงินมาเยอะๆด้วยนะคะ มาเที่ยวกันได้ที่ตลาดหน้าโลตัสค่ะ

ข้อมูลติดต่อ

 • ตลาดนัดหน้าโลตัสตั้งอยู่ในลานจอดรถหน้าโลตัสฝั่งติดกับถนน จะเปิดให้บริการในวันศุกร์-อาทิตย์
 • ตลาดนัดจะเปิดให้บริการเวลา 15:00-19:00น.

ท่าศาลาธรรมดาที่ไหน ใครที่ชื่นชอบอาหารแนวStreet Food แอดมินมาชี้ทางเสียเงินในแล้วนะคะ อย่าลืมไปลองกันนะคะ ห้ามพลาดเลยจริงๆ ! ไม่เพียงเท่านี้ท่าหลาบ้านเรายังมีร้านอาหารซีฟู้ดมากมายให้ได้นั่งทานรับลมเย็นๆของทะเล มาพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะคะ พาครอบครัวมา พาเด็กๆมาวิ่งเล่นทานอาหารอร่อยๆของสดๆของคนบ้านเรากันนะคะ…