Skip to content

น้ำตกถ้ำอีขุ้ม

น้ำตกถ้ำอีขุ้ม
หมู่ที่ 10 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

|

9,943 ตารางกิโลเมตรของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการแบ่งตามลักษณะทางภูมิประเทศเรียกเป็นสำนวนติดปากคนท้องถิ่นว่า “เขา ป่า นา เล”

เขา หมายถึง สภาพที่เป็นภูเขาและพื้นที่สูง เป็นอย่างเดียวกันกับที่ชาวนครดั้งเดิมมักเรียกกันว่า “ควน”
ป่า หมายถึง พื้นที่ราบเชิงเขา
นา หมายถึง พื้นที่ราบระหว่างเชิงเขาและสันทรายนครศรีธรรมราชรวมถึงระหว่างสันทรายถึงชายทะเล
เล หมายถึง พื้นที่ชายฝั่งและท้องทะเลฝั่งตะวันออก

คณะสำรวจ U2T เขาขาว 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ศรีวิชัย บนเส้นทางเดินเท้าก่อนถึงถ้ำอีขุ้ม

การมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายของนครศรีธรรมราช ทำให้มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ทั้งผืนป่า แม่น้ำ ภูเขา ทะเล และน้ำตก ในที่นี้จะขอพาไปทำความรู้จักกับ “น้ำตกถ้ำอีขุ้ม” น้ำตกน้องใหม่ที่จริงๆ แล้วเป็นที่รู้จักของคนในพื้นที่มานาน จนเมื่อโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดย ดร.สุรศักดิ์ ชูทอง หัวหน้าโครงการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้นำคณะลงพื้นที่สำรวจทรัพยากรธรรมชาติในหมู่ที่ 10 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่มาของชื่อ “อีขุ้ม”

“น้ำตกถ้ำอีขุ้ม” อยู่ภายในถ้ำอีขุ้ม เล่ากันว่าถ้ำนี้ถูกพบโดยพรานป่า ตั้งแต่การเข้ามาตั้งรกรากของชาวเขาขาวกลุ่มแรกๆ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ชื่อ “อีขุ้ม” ได้มาจากการที่ชาวบ้านสังเกตลักษณะของหินใหญ่ก้อนหนึ่ง มีรูปร่างคล้ายอวัยวะเพศชาย ปักลงระหว่างกลางรอยแยกของแผ่นหินพื้นถ้ำซึ่งมีน้ำขังอยู่คล้ายอวัยวะเพศหญิง ชื่ออีขุ้มจึงถูกบัญญัติขึ้น เพื่อชี้นำจิตนาการของคนกลุ่มหลังที่เข้าไปพบ ให้นึกเห็นภาพเป็นอาการดังกล่าวด้วย

น้ำตกถ้ำอีขุ้มในฤดูฝน

น้ำตกถ้ำอีขุ้ม มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่ในช่วงหน้าแล้งน้ำจะน้อย การเข้าถึงอาจต้องติดต่อคนในพื้นที่เพื่อนำทาง เนื่องจากต้องอาศัยการเดินเท้าจากถนนสายหลักเข้าไปประมาณ 800 เมตร เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการศึกษาเส้นทางธรรมชาติเพราะระหว่างทางจะได้พบกับพันธุ์พืชที่หลากหลาย ทั้งสนทะเลและไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ กับทั้งร่องรอยเรื่องเล่าของการเคยเป็นฐานที่ตั้งของคอมมิวนิสต์ที่อพยพเข้ามาใช้พื้นที่เมื่อปี พ.ศ. 2520

แสงส่องลงช่องอีขุ้มกระทบพื้นถ้ำเป็นสีเหลืองทองทอตา การพัฒนาเพื่อยกระดับทรัพยากรธรรมชาติของคณะทำงาน U2T เขาขาว โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ที่รับผิดชอบโดย มทร.ศรีวิชัย จะเป็นไปในทิศทางใด nakhonsistation.com ขอส่งกำลังใจแห่งความชื่นชมมาพร้อมนี้

___
ขอบพระคุณข้อมูลจาก ดร.สุรศักดิ์ ชูทอง
ภาพประกอบจาก คุณวรัญชิต วงศ์ราช และ คุณจักรพันธ์ จินด้วง

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

Your email address will not be published.

Location

หมู่ที่ 10 ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
https://www.facebook.com/Prapatsorn1994
ติดต่อสอบถาม